Student Univerzity Karlovi v Praze, programátor, lektor a pěstitel bonsají.

Současnost

2009 - současnost 
Data4i s.r.o.
Programátor

2008 - současnost
Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Informatika

2005 - současnost
DDM Hradec Králové
Vyučuji základy programování v jazyce C#.

Vzdělání

2004-2008
Střední škola aplikované kybernetiky, obor programování

Kurzy a certifikáty

CCNA 1, Mathematika, ECDL